PITy 2014 - Jak wypełnić i rozliczyć PITa

Deklarację PIT z tytułu zarobków za 2013 i 2014 r. i rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za te lata złożyć należy do końca kwietnia roku następującego po roku, za który dokonuje się rozliczenia.
Stąd też, deklarację za rok 2013 złożyć należy nie później niż do 30 kwietnia 2014 r.!

Natomiast deklarację za rok 2014, będziesz miał obowiązek zlożyć dopiero do końca kwietnia 2015 r.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl
Program e-pity posiada Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

Zmiany w rozliczeniach PIT 2014

Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 24 października 2012r. z dniem 12 listopada w życie weszła nowelizacja wprowadzająca wiele zmian w rozliczeniach podatkowych, które składane są dopiero w roku 2014 w rozliczeniu za rok podatkowy 2013.

Nowe pity PIT-INF i PIT-ZR

Już od 2014 r. informacje PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R zastąpić ma prawdopodobnie jeden druk PIT-INF przekazywany przez płatników podatku PIT. Druk trafiać ma w formie elektronicznej do właściwego urzędu skarbowego i służyć ma m.in. sporządzeniu przez organ podatkowy rocznego zeznania podatkowego rozliczanego podatnika, którego dotyczy... .